Het kruispunt Engelendaal - Oude Spoorbaan wordt iets naar het zuiden verlegd en krijgt een nieuwe inrichting. Dat zorgt voor een betere doorstroming van auto's en bussen. Ook hebben de bewoners van de woningen langs de weg dan minder last van verkeerslawaai. Onder de Engelendaal komt een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel. Hierdoor wordt de situatie voor fietsers en voetgangers overzichtelijker en veiliger. Parkstroken met nieuwe bomen en planten maken de kruising tot een prettige omgeving voor fietsers en voetgangers.

Wat gaan we doen?

  • De directe verbinding (bypass) vanaf de Zijlbrug naar de Baanderij verdwijnt.
  • Het kruispunt komt iets verder van de woningen in de wijk Driegatenbrug te liggen. Tussen de woningen en de weg komt een groen geluidscherm en een groenstrook.
  • Onder de Engelendaal maken we een nieuwe, ruime fiets- en voetgangerstunnel.
  • Deze nieuwe fietstunnel sluit aan op het fietspad aan de zuidkant van de Oude Spoorbaan. Dit fietspad wordt vier meter breed vanaf de rotonde N445/N446 tot en met de kruising met de Sumatrastraat in Leiden.
  • De bestaande tunnel voor fietsers en voetgangers onder de Oude Spoorbaan krijgt een opknapbeurt en wordt verbonden met de nieuwe tunnel onder de Engelendaal.
  • Het geluidscherm aan de kant van Buitenhof wordt vervangen door een nieuw, groen scherm dat doorloopt tot de brug over de Dwarswatering.
  • De brug over de Dwarswatering wordt vervangen door twee nieuwe, iets hogere bruggen. Dat verbetert de doorvaart voor kleine (roei)boten.
  • De veetunnel onder de Oude Spoorbaan krijgt een opknapbeurt, zodat recreanten gemakkelijk naar de Boterhuispolder kunnen wandelen.
  • In de groene geluidschermen komen openingen voor bijen en andere insecten en voor vogels.
  • De weg krijgt stil asfalt.

Leidse Ring Noord

De reconstructie van het kruispunt Engelendaal-Oude Spoorbaan is onderdeel van het project Leidse Ring Noord. Leidse Ring Noord is een gezamenlijk project van de gemeenten Leiden en Leiderdorp. De Leidse Ring Noord vormt samen met de A4, A44, N446 en de RijnlandRoute de Leidse Ring. Het doorgaande autoverkeer wordt via de ringweg om de centra van Leiden en Leiderdorp geleid. Dit zorgt voor minder verkeer in de woonwijken en draagt bij aan een leefbare en toegankelijke binnenstad van Leiden en dorpskern van Leiderdorp.

Planning

Update april 2024: De aanleg van de Leidse Ring Noord duurt langer dan verwacht. Door nieuwe regels over de uitstoot van stikstof en door prijsstijgingen is de aanbesteding - en daarmee de uitvoering - vertraagd. De aanbestedingsprocedure loopt op dit moment nog.

Besluitvorming

30 mei 2022: vaststelling bestemmingsplan LRN-Engelendaal
12 juli 2021: Uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord – tracédeel Engelendaal