De komende jaren werken Leiden en Leiderdorp aan het ontwerp, de inpassing en de uitvoering van de Leidse Ring Noord. De Leidse Ring Noord is een onderdeel van de ringweg die doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp leidt. De aanleg van deze ringweg zorgt ervoor dat de Leidse regio leefbaar, duurzaam en bereikbaar blijft.

De Leidse Ring Noord vormt samen met de A4, A44, N446 en de nieuwe RijnlandRoute de Leidse Ring. De belangrijkste opgave voor de maatregelen op de Leidse Ring Noord is het verbeteren van de doorstroming op de noordzijde van de Leidse Ring. Verkeer dat rijdt op een ringweg rond Leiden en Leiderdorp zorgt voor minder verkeer in woonwijken en draagt bij aan een leefbare en toegankelijke binnenstad van Leiden en dorpskern van Leiderdorp. Zo ontstaat meer ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer, maar ook voor meer groen.

Het project bestaat uit zes tracédelen:

De twee tracédelen in Leiderdorp (Engelendaal en Oude Spoorbaan) worden door één aannemer uitgevoerd. 

Planning Leiderdorp

oktober 2024: afronding aanbesteding
eind 2025: start uitvoering
eind 2028: afronding uitvoering

Besluitvorming

4 juli 2022: bestemmingsplan Oude Spoorbaan
4 juli 2022: onttrekkingsbesluit Oude Spoorbaan
30 mei 2022: vaststelling bestemmingsplan LRN-Engelendaal
22 november 2021: Uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord – tracédeel Oude Spoorbaan
12 juli 2021: Uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord – tracédeel Engelendaal

Voortgangsberichten

Collegebrief voortgang Leidse Ring Noord (11 juni 2024)
Voortgang Leidse Ring Noord (juni 2023)
Collegebrief voortgang Leidse Ring Noord (23 mei 2023)
Collegebrief voortgang Leidse Ring Noord (4 oktober 2022)
Nieuwsbericht Voortgang Leidse Ring Noord (20 april 2022)
Nieuwsbericht Verbreding Oude Spoorbaan (7 oktober 2021)
Nieuwsbericht Compacte kruising met fietstunnel onder Engelendaal (27 mei 2021)