De komende jaren werken Leiden en Leiderdorp aan het ontwerp, de inpassing en de uitvoering van de Leidse Ring Noord. De Leidse Ring Noord is een onderdeel van de ringweg die doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp leidt. De aanleg van deze ringweg zorgt ervoor dat onze Leidse regio leefbaar, duurzaam en bereikbaar blijft.

De Leidse Ring Noord vormt samen met de A4, A44, N446 en de RijnlandRoute, die inmiddels wordt aangelegd, de Leidse Ring. De belangrijkste opgave voor de maatregelen op de Leidse Ring Noord is het verbeteren van de doorstroming op de noordzijde van de Leidse Ring. Verkeer dat rijdt op een ringweg rond Leiden en Leiderdorp zorgt voor minder verkeer in woonwijken en draagt bij aan een leefbare en toegankelijke binnenstad van Leiden en dorpskern van Leiderdorp. Zo ontstaat meer ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer, maar ook voor meer groen.

Het project bestaat uit zes trac├ędelen:

Doe mee aan de tevredenheidsmonitor

Wij willen graag van inwoners, ondernemers en andere betrokkenen weten hoe zij het verloop van dit project ervaren. Daarom nodigen wij iedereen van harte uit om deel te nemen aan een online panel. Na aanmelding ontvangen deelnemers gedurende de voorbereiding en aanleg van de Leidse Ring Noord een aantal keer een kort online vragenformulier. Het invullen kost per keer een paar minuten. De resultaten uit deze structurele monitor gebruiken we om de projectaanpak te verbeteren. Ook koppelen we de uitkomsten regelmatig terug aan de deelnemers.

22 april 2022
Voortgang Leidse Ring Noord
7 oktober 2021 Verbreding Oude Spoorbaan met onderdoorgang voor langzaam verkeer bij rotonde Schildwacht
27 mei 2021
Compacte kruising met fietstunnel onder Engelendaal