De Oude Spoorbaan in Leiderdorp wordt verbreed naar twee keer twee rijstroken en krijgt een maximumsnelheid van 70 km/uur. Dit zorgt voor een betere doorstroming van autoverkeer en openbaar vervoer. Om de veiligheid voor fietsers en voetgangers te vergroten, komt er een ongelijkvloerse kruising onder de rotonde bij de Schildwacht.

Wat gaan we doen?

  • Fietsers hoeven in de nieuwe situatie niet meer gelijkvloers over te steken bij de rotonde N445/N446. Het fietspad tussen deze rotonde en de rotonde bij Schildwacht wordt verlegd naar de noordzijde van de Oude Spoorbaan. Onder de rotonde bij Schildwacht komt een ruime en lichte onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Deze sluit aan op het fietspad aan de zuidkant van de Oude Spoorbaan.
  • Het fietspad wordt vanaf de rotonde N445/N446 tot en met de kruising Sumatrastraat in Leiden verbreed naar vier meter. Daarmee verbetert deze regionale en veelgebruikte fietsroute ook voor recreanten en scholieren uit de richting Oud Ade en Leiderdorp.
  • Via de nieuwe onderdoorgang kunnen voetgangers - ook met bijvoorbeeld een rolstoel - de bushaltes bij de wijk Leyhof aan beide zijden van de Oude Spoorbaan veilig bereiken. De Boterhuispolder wordt zo ook toegankelijker voor recreanten.
  • De Oude Spoorbaan krijgt stil asfalt.
  • Langs de weg komt bij de wijk Leyhof een begroeid geluidscherm van maximaal 85 centimeter hoog. Door de groene uitvoering gaat het scherm op in het landschap en geeft het nauwelijks verstoring van uitzicht. Dit komt tegemoet aan de wens van de omwonenden.
  • Het geluidscherm kan zo laag blijven en toch effectief zijn doordat naast het gebruik van stil asfalt de middenberm wordt versmald naar 2,5 meter. Door deze versmalling zijn weggebruikers ook eerder geneigd zich aan de maximumsnelheid te houden. Deze maximumsnelheid wordt verder gehandhaafd door de weginrichting, de bebording en door smiley-borden.
  • De zone tussen de Oude Spoorbaan en de Leyhof krijgt een oppepper. Daar worden nieuwe rietvelden aangeplant en komt het historische slotenpatroon terug.

Leidse Ring Noord

De reconstructie van het kruispunt Engelendaal-Oude Spoorbaan is onderdeel van het project Leidse Ring Noord. Leidse Ring Noord is een gezamenlijk project van de gemeenten Leiden en Leiderdorp. De Leidse Ring Noord vormt samen met de A4, A44, N446 en de RijnlandRoute de Leidse Ring. Het doorgaande autoverkeer wordt via de ringweg om de centra van Leiden en Leiderdorp geleid. Dit zorgt voor minder verkeer in de woonwijken en draagt bij aan een leefbare en toegankelijke binnenstad van Leiden en dorpskern van Leiderdorp.

Besluitvorming

4 juli 2022: bestemmingsplan Oude Spoorbaan

4 juli 2022: onttrekkingsbesluit Oude Spoorbaan

22 november 2021: Uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord – tracédeel Oude Spoorbaan