Schets van de bebouwing op de LOI-locatieet

Onderwijsinstelling LOI aan de Leidsedreef vertrekt uit Leiderdorp. De eigenaar wil op de locatie woningen bouwen en ruimtes voor kleinschalige bedrijvigheid. De herontwikkeling tot woon-werkgebied sluit aan bij de Gebiedsvisie Baanderij en het Ontwikkelkader Baanderij. De gemeente en de eigenaar hebben daarom begin mei 2023 een voor- en intentieovereenkomst gesloten. Daarin spraken ze af de haalbaarheid van het plan voor herontwikkeling te onderzoeken en een Nota van Uitgangspunten te maken. Op 4 maart 2024 is de Nota van Uitgangspunten van de LOI-locatie vastgesteld. 

De nota bevat de ruimtelijke en programmatische uitgangspunten die de gemeenteraad meegeeft aan de eigenaar en zijn projectontwikkelaar. Binnen deze kaders kunnen zij hun bouwplan uitwerken. De uitgangspunten gaan bijvoorbeeld over de structuur van wegen, water en groen en over het programma voor wonen en werken. Ook bevat de nota de stedenbouwkundige uitgangspunten, zoals de vorm en de hoogte van de woongebouwen.

De uitgangspunten zijn een nadere uitwerking van kaders die de gemeenteraad eerder vaststelde voor dit deel van de Baanderij. Deze kaders zijn vastgelegd in de Gebiedsvisie Baanderij (2020) en het Ontwikkelkader Baanderij (2023). De LOI-locatie valt in het zogeheten Meijekwartier, dat is aangewezen als woon-werklocatie. Bekijk de projectpagina Baanderij.

Het plan

De eigenaar en de projectontwikkelaar willen in totaal 285 woningen op de LOI-locatie bouwen: 100 sociale huurwoningen, 85 woningen midden huur (€ 808,07 - 1021,02) en/of midden koop (€ 250.000 - 355.000) en 100 woningen vrij te bepalen. De grootte van de woningen varieert tussen de 55 en 120 m2. Naast woningen wordt ook 3390 m2 (BVO) werkomgeving gemaakt op de begane grond van de gebouwen.
Het plan bestaat uit 8 bouwblokken rond een verhoogde binnentuin. De drie noordelijke bouwblokken, parallel aan de Oude Spoorbaan, worden 9 bouwlagen hoog met een hoogteaccent van maximaal 15 bouwlagen (maximaal 50 meter accent). De overige bouwblokken krijgen een maximale hoogte van 6 bouwlagen. Aan de Leidsedreef worden maximaal 50 bezoekersparkeerplaatsen toegevoegd. Bewoners parkeren uit het zicht in een parkeergarage onder de binnentuin. Het plan heeft een duurzaam, energieneutraal en groen karakter. Het is toekomstbestendig, passend binnen de omgeving opgezet.

Besluitvorming

Op 4 maart 2024 is de Nota van Uitgangspunten van de LOI-locatie vastgesteld.

Vervolg

Op basis van een nog te sluiten vervolgovereenkomst (anterieure overeenkomst), werken de eigenaar en zijn projectontwikkelaar het ontwerp voor de nieuwbouw en de herinrichting van de locatie verder uit. Ook wordt een juridisch-planologische procedure gevoerd die tot en vergunning voor het bouwplan moet leiden. 

Documenten

Concept Nota van Beantwoording (26 januari 2024)
Definitief concept Nota van Uitgangspunten (26 januari 2024)
Concept Nota van Uitgangspunten (22 november 2023)
Raadsvoorstel opiniërend bespreken Nota van Uitgangspunten in Politiek Forum 11 december 2023
Verslag informatiebijeenkomst van de projectontwikkelaar op 5 oktober 2023 

Contact

Projectleider gemeente: Friedeke Drewes.
Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Mail dan naar info@leiderdorp.nl en vermeld daarbij 'LOI-locatie'

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor een nieuwsbrief van de projectontwikkelaar door een e-mail te sturen naar
LOI-locatie@GETGRIPP.nl