Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. De Omgevingswet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water die we op dit moment nog gebruiken. 

De wet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving, zoals het bouwen van een woning of een bedrijf. Denk bij de fysieke leefomgeving bijvoorbeeld aan bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Tegelijk met de Omgevingswet gaat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in.