In 2024 wordt de Voorhoflaan opnieuw ingericht. Ook komt er een ‘knip’ in de Heinsiuslaan, waardoor er minder sluipverkeer door de wijk zal gaan rijden. 

De huidige situatie

Over de Heinsiuslaan en de Voorhoflaan rijdt doorgaand verkeer. Het doorgaande verkeer omzeilt hiermee het Engelendaal. Dit is niet wenselijk omdat deze straten vooral bestemd zijn voor verkeer van bewoners en bezoekers.

Knip Heinsiuslaan 

We willen zorgen voor minder sluipverkeer in de wijk om de bewoners te ontlasten. Dit doen we door een ‘knip’ te maken in de Heinsiuslaan. Met de knip zorgen we ervoor dat (vracht)auto’s niet meer door de Heinsiuslaan kunnen rijden. Fietsers, bussen en hulpdiensten kunnen langs de knip rijden. De knip komt ter hoogte van het Winkelhof. Door deze aanpassing wordt het ook rustiger op de Voorhoflaan.

Werkzaamheden Voorhoflaan

Naast de knip in de Heinsiuslaan gaan we de Voorhoflaan opknappen. Deze weg heeft onderhoud nodig, maar we gaan ook de weg opnieuw inrichten. De nieuwe inrichting past beter bij de functie van de Voorhoflaan, een wijkweg. Met een wijkweg bedoelen wij dat de weg twee functies heeft:

 • een weg waar verkeer doorheen rijdt (verbindende functie);
 • een weg waar mensen wonen (verblijfsfunctie).

Voor een wijkweg met 50 kilometer per uur zijn beide functies even belangrijk. Het openbaar vervoer blijft op de Voorhoflaan rijden. Wel kijken we naar de huidige locaties van de bushaltes en of het nodig is om deze in het nieuwe ontwerp te verplaatsen.

Wat gaat er precies gebeuren?

We gaan de Voorhoflaan inrichten als een wijkweg met 50 kilometer per uur. Hiervoor hebben we een ontwerp opgesteld dat in december 2022 is gepresenteerd aan de inwoners van Leiderdorp. Naast de onderstaande aandachtspunten hebben we ook input van bewoners gekregen en verwerkt. In het ontwerp nemen wij onder andere de volgende aandachtspunten mee:

 • parkeren;
 • fietsstroken;
 • oversteekplaatsen (indien nodig);
 • doorstromen en verblijven;
 • geluid;
 • groen en bomen;
 • de inrichting van de Bolderikkamp;
 • aanpassen bocht-oversteekvoorziening ter hoogte van de Brunelkamp;
 • meer groen en bomen;
 • middenberm met groen.

Het ontwerp is op enkele details na uitgewerkt en wij hopen dit na de zomervakantie aan de inwoners te kunnen presenteren. Zij worden met een bewonersbrief uitgenodigd.

Planning Voorhoflaan

Derde kwartaal 2023

 • Vaststellen ontwerp;
 • Tweede informatieavond;
 • Voorbereidende werkzaamheden.

Tweede kwartaal 2024

 • Start werkzaamheden.

Planning knip Heinsiuslaan

Derde kwartaal 2023

 • Publiceren verkeersbesluit.

Vierde kwartaal 2023

 • Start werkzaamheden.

Vragen

Meer achtergrondinformatie vindt u in het mobiliteitsplan: www.leiderdorp.nl/mobiliteitsplan. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Dennis Stafleu, projectleider herinrichting Voorhoflaan via info@leiderdorp.nl , onder vermelding van herinrichting Voorhoflaan-knip Heinsiuslaan.

Documenten

Bewonersbrief Voorhoflaan september
Bewonersbrief knip Heinsiuslaan september
Bewonersbrief Voorhoflaan december
Bewonersbrief vertraging project

Presentatieposter A0 plus liggend
Presentatieposter A0 staand
Presentatieposter A1 liggend
Presentatieposter referentiebeelden A1 liggend