In 2024 wordt de Voorhoflaan opnieuw ingericht. Ook komt er een ‘knip’ in de Heinsiuslaan, waardoor er minder sluipverkeer door de wijk zal gaan rijden. 

De huidige situatie

Over de Heinsiuslaan en de Voorhoflaan rijdt doorgaand verkeer. Het doorgaande verkeer omzeilt hiermee het Engelendaal. Dit is niet wenselijk omdat deze straten vooral bestemd zijn voor verkeer van bewoners en bezoekers.

Knip Heinsiuslaan 

We willen zorgen voor minder sluipverkeer in de wijk om de bewoners te ontlasten.
Dit doen we door een ‘knip’ te maken in de Heinsiuslaan. Met de knip zorgen we
ervoor dat (vracht)auto’s niet meer door de Heinsiuslaan kunnen rijden. Fietsers,
bussen en hulpdiensten kunnen gebruik maken van de knip. De knip komt ter
hoogte van het Winkelhof. Door deze aanpassing wordt het ook rustiger op de
Voorhoflaan.

Werkzaamheden Voorhoflaan

Naast de knip in de Heinsiuslaan gaan we de Voorhoflaan opknappen. Deze weg heeft onderhoud nodig, maar we gaan ook de weg opnieuw inrichten. De nieuwe inrichting past beter bij de functie van de Voorhoflaan, een wijkweg. Met een wijkweg bedoelen wij dat de weg twee functies heeft:

  • een weg waar verkeer doorheen rijdt (verbindende functie);
  • een weg waar mensen wonen (verblijfsfunctie).

Voor een wijkweg50 zijn beide functies even belangrijk. Het openbaar vervoer blijft op de Voorhoflaan rijden. Wel kijken we naar de huidige locaties van de bushaltes en of het nodig is om deze in het nieuwe ontwerp te verplaatsen.

Wat gaat er precies gebeuren?

We gaan de Voorhoflaan inrichten als een wijkweg met 50 kilometer per uur. Hiervoor maken wij een ontwerp. In het ontwerp nemen wij onder andere de volgende aandachtspunten mee:

  • parkeren;
  • fietsstroken;
  • oversteekplaatsen (indien nodig);
  • doorstromen en verblijvengeluid;
  • groen en bomen;
  • de inrichting van de Bolderikkamp.

Planning

4e kwartaal 2022: Opstellen ontwerp Voorhoflaan
4e kwartaal 2022: Informatieavond ontwerp Voorhoflaan en knip Heinsiuslaan
1e kwartaal 2023: Aanleg knip Heinsiuslaan
1e kwartaal 2023: Tweede informatieavond Voorhoflaan
3e kwartaal 2023: Verleggen kabels en leidingen Voorhoflaan
1e kwartaal 2024: Start herinrichting Voorhoflaan

Vragen

Meer achtergrondinformatie vindt u in het mobiliteitsplan: www.leiderdorp.nl/mobiliteitsplan. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Dennis Stafleu, projectleider herinrichting Voorhoflaan via info@leiderdorp.nl , onder vermelding van herinrichting Voorhoflaan-knip Heinsiuslaan.