Artikel Zorg & Ondersteuning

 

Incluzio Leiderdorp 
In Leiderdorp willen we dat iedereen mee kan doen. Ook inwoners voor wie dat een uitdaging is. Zijn door uw beperkingen bepaalde zaken voor u moeilijker geworden? Kunt u daarom niet meer meedoen, zoals u zou willen? Dan kunt u contact opnemen met Incluzio Leiderdorp. Ook aks u zorgen heeft rondom geld, vragen over mantelzorg of over opvoeden, of als u vrijwilligerswerk wilt doen of gezonder leven, kunt u bij Incluzio Leiderdorp terecht. Kijk voor meer informatie op www.incluzioleiderdorp.nl. Zij kunnen u ook verder helpen met uw vragen over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Onafhankelijk cliëntondersteuner
Wanneer u ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo en u behoefte heeft aan hulp bij de aanvraag hiervan, kunt u gebruikmaken van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Een ondersteuner kan u bijvoorbeeld helpen bij de voorbereiding van een gesprek bij Incluzio Leiderdorp, helpen bij het indienen van een Wmo-aanvraag of bij het opstellen van een persoonlijk plan. De cliëntondersteuner is onafhankelijk van de gemeente Leiderdorp en van Incluzio. Gebruik maken van cliëntondersteuning is gratis.

De gemeente Leiderdorp subsidieert MEE voor het geven van cliëntondersteuning. MEE is tijdens kantooruren te bereiken op: 088 - 775 2000. Ook kunt u een e-mail sturen naar: info@meezhn.nl. Op www.meezhn.nl vindt u meer informatie.

Bereikbaarheid hulpverleningsorganisaties
Heeft u direct hulp nodig? Klik hier voor een overzicht met contactgegevens van hulpverleningsorganisaties per 1 januari 2019.

Vrijwilligerswerk
Klik hier voor meer informatie over vrijwilligerswerk

Maatschappelijke opvang

Zorg om iemand die geen hulp wil?
Maakt u zich zorgen over iemand die geen hulp wil? Neem dan contact op met het Meldpunt Zorg en Overlast. Als het nodig is, zorgen wij dat er passende hulp op gang komt. U kunt ons ook bellen voor advies. Ook als u denkt dat iemand verplichte zorg (Wet verplichte GGZ) nodig heeft, kunt u bij ons een melding doen. Voor meer informatie over het Meldpunt Zorg en Overlast: https://ggdhm.nl/thema-s/category/zorg-en-overlast/.

Adviesraad sociaal domein
Sinds 1 juni 2019 adviseert de Wmo-adviesraad de gemeente Leiderdorp niet meer alleen over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar over het gehele sociaal domein. De adviesraad heet daarom voortaan: Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp; een onafhankelijk adviesorgaan dat het College van B&W en de gemeenteraad van Leiderdorp gevraagd en ongevraagd adviseert. De leden zijn allen inwoners van Leiderdorp en hebben kennis van en affiniteit met het sociaal domein en bijbehorende doelgroepen. Kijk voor meer informatie en de uitgebrachte adviezen op http://www.adviesraadsociaaldomeinleiderdorp.nl.

Melden discriminatie
De stichting Inclusie & discriminatiebestrijding (Stichting iDb) zet zich in om discriminatie en uitsluiting te voorkomen en te bestrijden in de regio Haaglanden & Hollands Midden. Wilt u melding maken van discriminatie? Bel dan (0800) 321 86 86 (gratis) of mail naar klachten@stichtingidb.nl. Voor meer informatie en advies kunt u contact met ons opnemen via tel. (070) 302 86 86. E-mail: info@stichtingidb.nl. Website www.stichtingidb.nl