Artikel Zorg & Ondersteuning

 

Incluzio Leiderdorp nieuwe organisatie voor welzijn in Leiderdorp
Per januari 2019 organiseert Incluzio Leiderdorp welzijnswerk, vluchtelingenondersteuning, delen van de Wet maatschappelijke ondersteuning en activiteiten die bijdragen aan het welzijn van alle inwoners van Leiderdorp. Kijk voor meer informatie op de www.incluzioleiderdorp.nl

Veranderingen in de zorg
De website Hoeverandertmijnzorg.nl van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft informatie over de transitie van de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Zorgverzekeringswet.

Bereikbaarheid hulpverleningsorganisaties
Heeft u direct hulp nodig? Klik hier voor een overzicht met contactgegevens van hulpverleningsorganisaties per 1 januari 2019.

Vrijwilligerswerk
Klik hier voor meer informatie over vrijwilligerswerk

Maatschappelijke opvang

Ouderen Ombudsman
De Ouderen Ombudsman is er speciaal voor ouderen. Een onafhankelijke vraagbaak. Om u, soms letterlijk, op weg te helpen. Via de telefoon, maar ook via internet. Bij vragen over uiteenlopende onderwerpen als wonen, zorg, welzijn of mobiliteit, maar ook geldzaken. Voor meer informatie kunt u terecht op www.ouderenombudsman.nl.

Wmo adviesraad
De Wmo-adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan die het College van B&W en de gemeenteraad van Leiderdorp gevraagd en ongevraagd adviseert over de uitvoering van de Wmo. De leden van de Wmo-adviesraad zijn allen inwoners van Leiderdorp en hebben kennis van en affiniteit met de Wmo en bijbehorende doelgroepen. Kijk voor meer informatie over de Wmo-adviesraad op http://www.wmoadviesraadleiderdorp.nl/

Melden discriminatie
De stichting Inclusie & discriminatiebestrijding (Stichting iDb) zet zich in om discriminatie en uitsluiting te voorkomen en te bestrijden in de regio Haaglanden & Hollands Midden. Wilt u melding maken van discriminatie? Bel dan (0800) 321 86 86 (gratis) of mail naar klachten@stichtingidb.nl. Voor meer informatie en advies kunt u contact met ons opnemen via tel. (070) 302 86 86. E-mail: info@stichtingidb.nl. Website www.stichtingidb.nl

Meldpunt Zorg & Overlast
Heeft u te maken met iemand die hulp mijdt of denkt u dat er sprake is van complexe problemen? Neem dan contact op met het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD Hollands Midden: https://www.ggdhm.nl/thema-s/category/zorg-en-overlast/