Informatie over de gemeentelijke belastingen.

Belastingen en heffingen kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen en bent u daardoor niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.

Onroerende zaak waardebepaling woz

De gemeente taxeert de waarde van uw woning, (bedrijfs)pand of (bouw)grond. Deze waarde geldt als basis voor de bepaling van de verschuldigde onroerende- zaakbelasting, de heffingen van rijk en waterschap en het eigenwoningforfait.

Onroerende-zaakbelasting ozb kopie aanslag

Met ingang van 1 januari 2020 zijn de belastingtaken overgenomen door de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR). Voor informatie met betrekking tot het verstrekken van kopie├źn van aanslagbiljetten vanaf belastingjaar 2020 kunt u contact opnemen met de BSGR.

Precariobelasting

Precariobelasting betreft een bijzondere vorm van belasting. Precariobelasting betaalt u als u voorwerpen plaatst in, op of boven gemeentegrond die bestemd is voor de openbare dienst. Voorbeelden hiervan zijn: terrasjes van horecaondernemingen, steigers, reclameborden en containers (voor de opvang van bouwpuin).

Toeristenbelasting

Verhuurt u kamers, kampeerruimte of ligplaatsen voor vaartuigen aan toeristen? Dan moet u toeristenbelasting betalen. De gemeente heft toeristenbelasting omdat toeristen tijdens hun verblijf profiteren van de lokale voorzieningen.

Wilt u informatie over belastingen die hierboven niet genoemd zijn? Kijk dan hier. Via de zoekfunctie kunt u gemakkelijk en snel de juiste informatie vinden.