Beleid

Leiderdorp heeft haar beleid voor verkeer en vervoer vastgelegd in de mobiliteitsvisie Bereikbaar en Op Weg. De gemeenteraad heeft deze visie voor 2020-2030 in januari 2020 vastgesteld. Lees meer over deze visie.

De nieuwe mobiliteitsvisie vervangt het Integraal Verkeers- en Vervoerplan (IVVP) (gemeenteraad 13 juli 2009) en het Uitvoeringsplan IVVP (gemeenteraad 10 september 2012)

Parkeeronderzoek 2019

Rapportage Parkeeronderzoek
Visualisaties totaal
Parkeerdrukkaarten
Parkeerbezetting buurten
Parkeercapaciteit buurten

Beleidsdocumenten

Parkeerbeleidsplan 2012, vastgesteld door gemeenteraad op 2 april 2012
Addendum Parkeerbeleidsplan, vastgesteld door gemeenteraad op 7 maart 2016
Overzicht aanvulling Parkeerbeleidsplan 2012
Fietsnota 2014-2020, vastgesteld door gemeenteraad op 9 december 2014
Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023 (november 2018)
Visie op de laadinfrastructuur vastgesteld door gemeenteraad op 7 juni 2021
Beleidsregels openbare oplaadpalen in de publieke ruimte gemeente Leiderdorp 2022, vastgesteld door college op 14 december 2021

Verkeerstellingen

Leiderdorp voert eens in de twee jaar verkeerstellingen uit op de belangrijkste wegen in de gemeente. Om de uitkomsten van andere jaren te kunnen vergelijken, wordt steeds rond dezelfde periode gemeten: eind oktober/begin november. Deze periode is het meest maatgevend.
Gedurende twee weken liggen er zogeheten telslangen op de weg die alle passerende voertuigen registreren. Ook de rijrichting van het voertuig, de gewichtsklasse (licht, middelzwaar of zwaar) en de snelheid van het voertuig worden geregistreerd. De verkeerstellingen zijn een momentopname. De cijfers kunnen dus enigszins afwijken van het jaarlijkse gemiddelde.

Er wordt een onderverdeling gemaakt in 3 categorie├źn voertuigen:
L = lichte voertuigen, asafstand van minder dan 3,5 m (personenauto's, motoren en bestelbusjes)
M = middelzware voertuigen, asafstand 3,50 tot 7,50 m (grote bestelbussen, auto's met aanhanger, kleine bussen en kleine vrachtwagens)
Z = zware voertuigen, asafstand langer dan 7,50 m (grote vrachtwagens, grote bussen en overige zoals landbouwvoertuigen)

Rapportage 2018

Intensiteiten 2018

Locaties 2018

Intensiteiten 2014, 2016 en 2018

Rapportage vergelijking 2014, 2016 en 2018