Onroerende-zaakbelastingen (OZB) zijn belastingen die geheven worden over alle zich binnen de gemeentegrenzen bevindende onroerende zaken. Een onroerende zaak is een woning, bedrijfspand of ander soort gebouw, inclusief de bijbehorende grond. De OZB bestaat uit twee belastingen:

  1. eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen

  2. gebruikersbelasting uitsluitend voor niet-woningen