Leiderdorp heeft de doelen en uitgangspunten van haar mobiliteitsbeleid voor de periode 2020-2030 vastgelegd in de mobiliteitsvisie Bereikbaar en Op Weg. De gemeenteraad stelde de visie in januari 2020 vast. De visie is uitgewerkt in deelnota's over Circulatie, Langzaam Verkeer, Openbaar Vervoer. Deze deelnota's werden in oktober 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.

Nota Circulatie Lees hier een toelichting
Nota Langzaam Verkeer Lees hier een toelichting
Nota Openbaar Vervoer Lees hier een toelichting
Nota van Beantwoording

Laatste deel van het mobiliteitsbeleid is het parkeerbeleid. Het Politiek Forum besprak op 7 november 2022 de concept Nota parkeren - parkeervisie. De parkeervisie is niet vastgesteld, omdat de raad de nota niet rijp voor besluitvorming vond. 

Documenten

Concept Nota Parkeren - parkeervisie (2022)
Mobiliteitsvisie Bereikbaar en Op Weg (vastgesteld gemeenteraad 27 januari 2020)
Mobiliteitsvisie Bereikbaar en Op Weg - bijlage kaartbeelden
Opbrengstnotitie mobiliteitsweek (Raadsbrief 31 juli 2019)
Rapportage Leiderdorppanel mobiliteit (19 juni 2019)
Evaluatie IVVP (mei 2019)
Proces en voortgang mobiliteitsplan (Raadsbrief 18 december 2018)

Contact

Projectleider: Denijs van Roijen
tel. (071) 54 58 500
info@leiderdorp.nl